เครื่องตรวจสภาพอากาศ STC AirHUB Treatment

10

µg/m3.

STC Air HUB

รายละเอียด...

15

µg/m3.

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

45

AQI

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม www.siamtechno.ac.th