เครื่องตรวจสภาพอากาศ STC AirHUB Treatment

7

µg/m3.

STC Air HUB

รายละเอียด...

12

µg/m3.

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

36

AQI

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม www.siamtechno.ac.th