เครื่องตรวจสภาพอากาศ STC AirHUB Treatment

8

µg/m3.

STC Air HUB

รายละเอียด...

18

µg/m3.

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

54

AQI

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม www.siamtechno.ac.th