เครื่องตรวจสภาพอากาศ STC AirHUB Treatment

47

µg/m3.

STC Air HUB

รายละเอียด...

45

µg/m3.

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

135

AQI

แยกท่าพระ

รายละเอียด...

STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม www.siamtechno.ac.th